28 Mar 2002

Tokat'a dair...
Her�ey �urada: Tarihi Kentler Birli�i Tokat Bulu�mas�...

21 Mar 2002

Tarihi Kentler Birli�i

Tokat'ta Tarihi Kentler Birli�i Toplant�s� yap�l�yor... Bu arada Tokat'l�lar harika bir web sitesi yapm��lar...
"Bloglasak da m� saklasak!"

Yeni y�z� ile "tansug.com" yay�nda... "Web sitesi yenileme" i�i tuhaf bir utanga�l�k yarat�yor insanda... Y�lba��ndan beri bekleyen bu tasar�mla ileti�ime devam etmekte epey teredd�t ge�irdik... Sonunda "o da olsun, bu da olsun" dersek, daha �ok bekleyece�imizi farkedip, d��meye bast�k! Bu "blogger.com" sayesinde �ok kolayca i�erik y�netimi yap�labiliyor. Herkese tavsiye olunur! S�k s�k u�ray�n, �rettiklerimizi, deneylerimizi, d���ncelerimizi buradan payla��ma devam edece�iz...