25 Eki 2002

ONEMLI !
Burada bir "Sorumluluga Cagr�" kampanyas�
var... Lutfen kat�l�n...
Kampanya hk. Aysel Ek�i'nin demeci

Se�imler i�in karars�z m�s�n�z? O zaman l�tfen Dr. Ersin Ar�o�lu'nun web sitesine bir u�ray�n:
Ar�oglu.net

22 Eki 2002

Kula, U�ak, Antalya, Afyon, K�tahya...
Son bir hafta buralardan epey ilgin� malzeme toplad�k... Notlar ve g�r�nt�ler Cek�l web-k�t���'ne haz�rlanmakta!