05 Haz 2003

Tarihi Kentler Birli�i, Uluslararas� Bursa Bulu�mas� -

29 May�s-1 Haziran 2003

Avrupa Tarihi Kentler Birli�i'nin 12. �yesi T�rkiye Tarihi Kentler Birli�i'nin -Genel Kurulunun da yap�ld���- ilgin� bir toplant�yd�... Notlar Birli�in web-k�t���nde...