08 �ub 2005

"Perhiz ve Tur�u" 2 haber:


"Okullar�n mimarisi de�i�iyor, geleneksel �izgileri ta��yan binalar in�a edilecek":
http://www.arkitera.com/haberler/2005/02/03/okul_mimari.htm

"Okullar reklam panosu olacak":
http://www.arkitera.com/haberler/2005/02/04/okul.htm