29 Eki 2005

B�R "MUC�ZE"N�N 82. YILD�N�M�N� KUTLARKEN, �K� FARKLI GELECEK YAKLA�IMI

1) Say�n Cumhurba�kan�m�z�n 29 Ekim mesaj�ndan:
"Cumhuriyet, toplumu �mmetten ulus, bireyi kuldan yurtta� konumuna y�kselten bir Ayd�nlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir do�u�un, bir devrimin, k�sacas� bir mucizenin y�ld�n�m�d�r. " "...Gelece�e g��l� bi�imde ula�abilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve ya�atmakla olanakl�d�r."

2) "Ya�am bi�imimizi d�n��t�rmek i�in" �stanbul'a (*) kuleler dikmeye haz�rlanan holdingin web sitesinden:

"Gelecek, i�indeki imkanlar� -iyice ayan beyan olmadan- g�rebilenlere aittir!"...

(*) Hem de �stanbul ile Doha /Qatar'� ayn� katara koyarak...

27 Eki 2005

PTT'DEN K���SEL ve de D�J�TAL PUL:
http://bilisim.milliyet.com.tr/detay.asp?id=1929

08 Eki 2005

04 Eki 2005