25 Oca 2007

"F�LLER� KUYRU�UNDAN �EKEREK TEPELER� A�IRTMAKTI G�REV�M"

Veda

�ok ileri bir tarihte
�ok ya�l� olarak
Sessizce ayr�lmal�y�m
Kimseye pek g�z�kmeden
Ve kimseyi rahats�z etmeden.
Masam�n �zerinde
D�nden kalan i�ler
Tamamlanmam�� yaz�lar
Okunmay� bekleyen kitaplar
Ve an�lar ve umutlar.
Filleri kuyru�undan �ekerek
Tepeleri a��rtmakt� g�revim
G�nler bitti filler t�kenmedi
Ben elimden geleni yapt�m
Gerisini siz tamamlay�n.
Bo�a ge�medi hayat�m
Daha fazlas� olabilirdi ama
"Buna da ��k�r" demeliyim
��te sevgili dostlar
Ben b�yle veda etmeliyim...

�smail CEM

Hepsi bir yana, onun y�netimindeki TRTyi unutmak m�mk�n m�?
D�n Dink, bug�n Cem...

09 Oca 2007

ELLER�NE SA�LIK...

�ki �izer dostun ellerine sa�l�k bir kez daha!
Birisi son haftalarda Istanbul sokaklar�nda g�rd���m�z ay-y�ld�zl�, "kurban"l� o garip reklam �zerine Ercan Akyol'un �izdi�i:Di�eri de Behi� Ak'�n d�nk� Cumhuriyet'te ��kan ve televizyonlarda �ocuklar� kullanan reklamlar� ele�tiren karikat�r�:

Etiketler: