27 �ub 2009

"ONLINE" BRAINSTORMING!

BrainReactions.net Online Brainstorming and Idea Management Software

Bu da o s�rada kullan�lacak bir di�er imkan:
http://www.bubbl.us/index

Etiketler:

26 �ub 2009

�EVR�M��� GAZETEC�L�K E��T�M�

T�rkiye Gazeteciler Cemiyeti �evrimi�i
gazetecilik e�itimi ba�latt�...

25 �ub 2009

KAZA BLOGLARI...

Internet b�yle bir �ey i�te... Bu sabah Amsterdam kazas� haberiyle sars�ld�k. Bizim bas�n ve televizyonlardan bilgi edinmeye �al���rken, Internet'te olayla ilgili bilgiler akmaya ba�lad�... Derken bir Schipol Kazas� blogu a��l�verdi...
Bir Twitter kullan�c�s� da dakika dakika g�rd�klerini cep telefonundan naklediyordu...
Kurtulanlara "Ge�mi� olsun", "g�z�n�zayd�n", ac� haber alanlara "ba�sa�l���" ve "dayanma g�c�" mesajlar�...
CNN "kazada �len yok" dedi. �n�allah �yledir...

15 �ub 2009

�NT�HAL

09 �ub 2009

Kriz kahininden T�rkiye yorumu - H�rriyet

08 �ub 2009

"A�A�LAR AYAKTA �L�R"