24 A�u 2009

�EK�L - S�LLE KENT AT�LYES� A�ILDI

�EK�L - S�LLE KENT AT�LYES� A�ILDI
(Y�llar �nce Sille'den ge�erken terkedilmi� evleri g�r�p ne kadar �z�lm��t�k... )

15 A�u 2009

BU SABAH RUMEL�H�SARI SAH�L�NDE BUNU G�R�P SEV�ND�K:

tribix
Yak�nda pek �ok kitle ileti�im arac�nda (nam-� di�er "medya"da!) g�r�lecek herhalde...
G�zel bir k�z e�li�inde tan�t�m foto�raflar� �ekiliyordu...
Kutluyoruz ONYX ekibini...